Registrera ditt unika designmönster

Att ta fram en helt unik design är något du bör värdera högt – det är till mycket att likna vid ett slags konstverk. Designåret 2019 definieras faktiskt av ett stort fokus på just mönster, vilket är en av årets stora trender. Just därför är det av stor vikt att du som kreatör skyddar dina unika designmönster. Att registrera ett mönster innebär en trygghet på flera plan.

Designregistrering

En designregistrering verkar som ett skydd mot att andra otillåtet använder ditt mönster. Det innebär i praktiken inte bara ett skydd för din integritet som designer utan ger dig även ekonomiska fördelar i form av royalty. Med tanke på årets stora mönstertrend vill du så klart inte missa chansen att tjäna pengar på dina egna verk. Att skydda ditt arbete från att andra drar nytta av det innebär därför en ekonomisk trygghet.

Vilka rättigheter ger designregistreringen dig?

Om du registrerar ditt mönster 2019 har du rätt till mönstret under en begränsad tid. Som mest kan det röra sig om 25 år. Ingen annan får då använda designen under den bestämda tiden. Du har alltså ensamrätt till att använda dig av ditt framtagna mönster eller formgivna produkt. Viktigt att poängtera är att en designregistrering även genererar större respekt till dina verk rent allmänt. Som designer förstärks ditt egna varumärke avsevärt.

Vad händer när rätten går ut?

En designregistrering som träder i kraft under 2019 kan som minst vara i fem år. Det innebär att ditt mönster 2024 skulle kunna användas av vem som helst – om du inte i tid ansöker om att förnya designregistreringen. Det finns dock vissa undantag i marknadsföringslagen som innebär att exempelvis ett mönster inte kan användas hur som helst av andra än den ursprungliga designern. ”God affärssed” är ett exempel, samt upphovsrättsligt skydd.

Vad händer om någon kopierar mitt patenterade mönster?

Har du en registrerad rättighet till din design är genast dina bevis starkare om du hamnar i tvist med någon som kopierat ditt mönster. Fortsätter någon annan att använda sig av ditt mönster när det är patenterat, även efter att du informerat om detta, är domstolen nästa instans. Domstolen kan då förbjuda en annan part att använda din design och ditt mönster, samt i vissa fall även ge dig skadestånd.

Ansök om designregistrering

Du som vill registrera ditt mönster 2019 skickar in din ansökan via Patent- och registreringsverkets e-tjänst, eller via postblankett. Det är viktigt att vara korrekt i ansökan eftersom designen inte kan ändras efter det att din ansökan är bekräftad. Alla avbildningar som skickas med ansökan ska vara helt korrekta och tydliga. Värt att känna till är att det i regel är lite billigare att ansöka om designregistrering via e-tjänsten.